Stránka 1 z 1

Licenčné podmienky služby Dearchivátor

Napísal: 18. December 2009, 16:04
od Administrator
Server Dearchivátor poskytuje službu načítavania odkazov na iné webové severy. Služba je poskytovaná bezplatne a len vybraným návštevníkom, ktorí splnia podmienky pre poskytovanie služby. Služba sa poskytuje "tak ako je" bez akýchkoľvek záruk a môže byť kedykoľvek prerušená alebo úplne zrušená. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za používanie tejto služby a negarantuje jej plnú funkčnosť. Užívateľ, ktorý získal odkaz pomocou služby Dearchivátor má právo používať tieto odkazy len na osobné použitie. V prípade zverejňovania odkazov je potrebné uviesť ako zdroj týchto informácií (odkazov) stránky servera Dearchivátor a odkaz na stránku http://www.dearchivator.com. Pred používaním odkazov (pred ich uverejnením, sťahovaním súborov pomocou týchto odkazov a iných aktivít súvisiacich s generovanými odkazmi) si prosím prečítajte licenčné podmienky tohto servera a serverov, na ktoré tieto odkazy smerujú. Niektoré televízie nemôžu kvôli zmluvným podmienkam umožniť sťahovať videá zo svojich archívov. V takomto prípade prosím dodržujte tieto podmienky a videá nesťahujte (prehrávanie je však dovolené). Za dodržanie podmienok tohto servera a serverov, na ktoré generované odkazy smerujú je zodpovedný výlučne užívateľ a nie prevádzkovateľ týchto stránok. Používaním služby Dearchivátor súhlasíte s licenčnými podmienkami tohto servera a serverov, na ktoré generované odkazy smerujú. Je len na užívateľovi, aby si zistil novšiu verziu licenčných podmienok.